Τα Bettina stores σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Αίγλη κάνουν δώρο μια διαμονή στον υπέροχο Βόλο. Για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό δεν έχεις παρά να πραγματοποιήσεις μια online αγορά  στο www.bettinastores.com από 1 έως 31 Δεκεμβριου 2018. Με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις συμμετοχές. Όσες περισσοτερες παραγγελίες πραγματοποιήσεις τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχεις, άρα και περισσότερες πιθανότητες να κερδισεις!

 

Κέρδισε μία διαμόνη για δύο άτομα σε ένα luxury δίκλινο δωμάτιο! Η κράτηση της διαμονής θα γίνει σε συνεννόηση με το  τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου και με βάση την διαθεσιμότητα. Έγκυρες συμμετοχές θα θεωρούνται οι παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν επιστραφεί ή να έχουν δηλώσει αίτημα επιστροφής μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2019.

 

 

@aeglihotevolos

@bettina_stores

 OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Με κάθε online παραγγελία στον ιστότοπο www.bettinastores.com από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 παίρνεις αυτόματα μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το δώρο.
2.Το δώρο του διαγωνισμού είναι μια διήμερη διαμονή [μία(1) νυχτα], για δύο άτομα, σε 1 δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Αίγλη στον Βόλο. Το δώρο δεν περιλαμβάνει μεταφορικά από ή προς τον Βόλο. Καθως δεν περιλαμβάνει διατροφή.
3.Οι ημερομηνίες είναι "ανοιχτές" αλλά η κράτηση θα πρέπει να γίνει σε συνεννοήση με το ξενοδοχείο μετά από έλεγχο διαθεσιμότητας με το τμήμα κρατήσεων στο reservations@aegli.gr ή στο 2421024471
4.Έγκυρες είναι οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Δεκεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και για τις οποίες δεν θα έχει γίνει αίτημα επιστροφής μέχρι τις 20 Ιαναουαρίου 2019.
5.Η κάθε παραγγελία μετράει σαν ξεχωριστή συμμετοχή. Όσες περισσότερες παραγγελίες κάνεις τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις.
6.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2019 με παρουσία δικηγόρου.

 

Δώρo – Κλήρωση

Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής και να λάβει μόνο μία φορά τα δώρα του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές στο διαγωνισμό. Κάθε συμμετοχή θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση. Στην λήξη του Διαγωνισμού, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: info@bettinastores.com Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω κοινωνικών δικτυων (facebook, instagram) το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

  

Ρητή Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων 

Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των bettina stores καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α ́) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους. (β) είναι άνω των 18 ετών.
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο facebook.
(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.